Le contraire

Plaats de woorden bij het tegengestelde.