Les verbes en -er

Vul aan met de juiste vorm van de werkwoorden